CodeCup 2019

CodeCUP2019 Poster

  • Посета на училишта, средба со менторите, тимовите:  Февруари 2019
  • Рок за пријавување на проекти најдоцна до: 10.02.2019
  • Рок за доставување на проектите најдоцна до: 14.04.2019 23:59ч.
  • Презентирање на проекти: 18-ти Мај  2019