Кој може да учествува?

Целнa групa: Натпреварот е наменет за средношколци од сите средни училишта во Република Македонија.

Големина на тим: Учесниците можат да се групираат во групи до 2 учесници. Тимовите треба да имаат и наставник ментор. 

Начин на рангирање: Оценување и прогласување на победници ќе направи жири од претставници од ИТ компаниите во Македонија и професори од ФИКТ.