CodeCup 2020

Рок за пријавување на проекти најдоцна до: 16.02.2020

Рок за доставување на проектите најдоцна до: 12.04.2020

Презентирање на апликации: 9-ти Мај 2020

CodeCUP2020