CodeCup 2019

Посета на училишта – средба со менторите и тимовите : Февруари 2019

Рок за пријавување на проекти најдоцна до: 10.02.2019

Рок за доставување на проектите најдоцна до:  14.04.2019

Презентирање на апликации: 18-ти Мај  2019

CodeCUP2019 Poster