CodeCup 2018

 

Посета на училишта – средба со менторите и тимовите : Ноември – Декември 2017

Рок за пријавување на проекти најдоцна до: 15.12.2017

Рок за доставување на проектите најдоцна до:  25.02.2018  04.03.2018   17.03.2018

Презентирање на проекти: 10.03.2018  17.03.2018  31.03.2018

CodeCup2018