All posts by admin

CodeCup 2020

Рок за пријавување на проекти најдоцна до: 16.02.2020

Рок за доставување на проектите најдоцна до: 12.04.2020

Презентирање на апликации: 9-ти Мај 2020

CodeCUP2020

CodeCup 2019 ОФИЦИЈАЛЕН НАСТАН

Официјалниот настан каде што ќе се презентираат финалните апликации:

18-ти Мај  2019 во 10:00 часот

Локација: ФИКТ – Битола (ул. Партизанска бб – Нов објект)

ОФИЦИЈАЛНИ СПОНЗОРИ

CodeCup 2019

Посета на училишта – средба со менторите и тимовите : Февруари 2019

Рок за пријавување на проекти најдоцна до: 10.02.2019

Рок за доставување на проектите најдоцна до:  14.04.2019

Презентирање на апликации: 18-ти Мај  2019

CodeCUP2019 Poster